Uw pand Onze zorg!

BEHEER EN ONDERHOUD VAN UW PAND

Na de oplevering van een gebouw is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Door gebrek aan kennis en ervaring worden de kosten geregeld onnodig hoog.
Om u te ontlasten, zodat u zich kunt richten op uw core business, kunnen wij de werkzaamheden die horen bij het beheren van een pand overnemen.

Er zijn verschillende beheertaken die wij u gedifferentieerd of integraal kunnen aanbieden, namelijk:

 • Financiële en administratieve diensten
 • Technische inspecties en onderhoud
 • Commerciële diensten

FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

 • Ieder kwartaal; het maken van een financieel overzicht
 • Het innen van huurpenningen
 • Incasso (indien nodig)
 • Verzorgen van inkomende- en uitgaande facturatie.
 • Berekenen van servicekosten
 • Inboeken van administratie
 • Verwerken van huurverhogingen

Bij het beheren en eventueel verhuren van een pand is het belangrijk dat het beheer op financieel en administratief gebied goed geregeld is. De verschillende inkomende en uitgaande facturen (huurpenningen, onderhoudskosten en servicekosten) dienen tijdig en accuraat betaald te worden. Ook moeten veranderingen van servicekosten en huurverhogingen verrekend worden. Deze diensten kunnen wij u aanbieden waarbij wij u ieder kwartaal op de hoogte houden van de situatie door middel van een financieel overzicht.

TECHNISCHE INSPECTIES EN ONDERHOUD

 • Berekenen van VVO
 • Digitaliseren van plattegronden
 • Inspecteren van bouwkundige-, installatietechnische- en liftinstallaties
 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplanning
 • Opstellen van onderhoudsbeleid
 • Coördineren en uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden
 • Spiegelen van offerten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden
 • Energiemanagement
 • Behandelen van storingen en oplossen van klachten
 • Adviseren over onderhoud

Het aantal m2 verhuurbare vloeroppervlak (VVO) wordt berekend conform NEN 2580. Ook kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor een optimalisatie van het onderhoud waardoor kosten worden bespaard zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. Zo wordt het achterwege laten van onderhoud soms als besparing gezien, hierdoor kan echter vervolgschade ontstaan met hogere kosten tot gevolg.
Het beheer van een gebouw dient gestructureerd te gebeuren. Met behulp van een integraal meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ontstaat er duidelijkheid over omvang, het uitvoeringsmoment en de kosten van het onderhoud. Het bundelen van de onderhoudswerkzaamheden kan zorgen voor kwantumkorting en besparingen op de inzet van materieel. Met behulp van inspecties kan worden bepaald of onderhoud daadwerkelijk nodig is. De begin- tussen- en eindinspecties zullen gedaan worden door gecertificeerde vastgoedinspecteurs en er wordt gewerkt volgens NEN 2767 en Rgd Boei systematiek. Voor installatie- en lift inspecties en het maken van MJOP op dit gebied maken we gebruik van de expertise van vaste partners, zoals Ten Hooven of Liftintermediair.

COMMERCIËLE DIENSTEN

 • Maken van verhuur- en verkoopbrochures
 • Aandragen en screenen van potentiële huurders
 • Het begeleiden van bezichtigingen
 • Onderhandelingen voeren voor huurovereenkomsten
 • Het opstellen en afsluiten van huurovereenkomsten
 • Verzorgen van correspondentie tussen huurder en verhuurder
 • Controle op naleving huurovereenkomst
 • Maken van overzicht van gehele portefeuille met contract gegevens
 • Inschakelen van makelaars bij huuropzeggingen
 • Bouwkundige en installatietechnische inspectie t.b.v. aan- en verkoop

Indien u uw pand wilt verhuren, zal een betrouwbare huurder gevonden moeten worden. Wij kunnen u tijd besparen en ontzorgen m.b.t de afwikkeling van huurcontracten. Doordat wij het eerste aanspreekpunt van de huurders zijn, wordt u ontlast van vragen en klachten. Op deze manier zult u enkel de baten van de huurder ervaren en niet de lasten.
Om het dilemma van aan- of verkoop van een pand te beargumenteren kunnen er bouwkundige en installatietechnische inspecties worden uitgevoerd. Dit zorgt voor inzichtelijke onderhoud- en investeringskosten die afgewogen kunnen worden tegen de opbrengsten.

De diensten binnen de pakketten "financiële en administratieve diensten" en "technische inspecties en onderhoud" kunnen wij voor een vast bedrag per object aanbieden. Aangezien de werkzaamheden van "commerciële diensten" per object en per huurder sterk kunnen variëren, bieden wij u deze op basis van regie aan.

Onze servicepakketten kunnen naar wens gecombineerd en aangepast worden. Op deze manier kunnen wij u een product op maat aanbieden.