e-mail disclaimer

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons daarvan direct op de hoogte brengen via e-mailadres info@vanderweegen.nl. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te verwijderen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Het bericht kan immers vertrouwelijke informatie bevatten. Iedere geadresseerde dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail risico's zijn verbonden. De bedrijven die vallen onder de Van der Weegen accepteren geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail.

Vestigingsadressen:
Kloosterstraat 4, 5038 VP TILBURG
Sweelincklaan 706, 5012 BK TILBURG

Inschrijving Kamer van Koophandel:

Van der Weegen Groep BV 52977994

Van der Weegen Beheer BV 18031539
Van der Weegen Bouwontwikkeling BV 18017505
Van der Weegen Vastgoedmanagement BV 18060546
Van der Weegen Realisatie BV 65463609
Van der Weegen Bouwbedrijf BV 59716681
Van der Weegen Bouw BV 65467450