Van der Weegen Bouwgroep

Van der Weegen Bouwgroep,
thuis in vastgoed

Het land van den Hilver Biest-Houtakker en Baarschot

In de dorpen Biest-Houtakker en Baarschot worden in het kader van ruimte voor ruimte diverse kavels en woningen ontwikkeld.

KENMERKEN

Download PDF
Omvang  52 woningen en 72 bouwkavels
Ontwikkeling  Van der Weegen Bouwgroep / Leystromen
Website  http://www.woneninhetlandvandehilver.nl