Van der Weegen Bouwgroep

Van der Weegen Bouwgroep,
thuis in vastgoed

Het land van den Hilver Baarschot

In de het dorp Baarschot ontwikkelden Van der Weegen en Leystromen in overleg met het plaatselijke belangenorgaan diverse huurwoningen en bouwkavels voor de particuliere markt.

KENMERKEN

Download PDF
Omvang  6 huurwoningen, 18 bouwkavels
Architect  Bedaux de Brouwer Architecten
Ontwikkeling  Van der Weegen Bouwgroep
Realisatie  Van der Weegen Bouwgroep
Website  http://www.woneninhetlandvandehilver.nl