Onze certificeringen

De beleidsverklaring van Van der Weegen Bouw BV is op aanvraag beschikbaar.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Als een maatschappelijk betrokken bedrijf koesteren wij respect voor onze omgeving, onze gebouwen en vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit uit zich in concrete acties zoals het bieden van werkgelegenheid aan deze doelgroep. Dit heeft ertoe geleid dat we het PSO-certificaat trede 1 hebben.

 

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificering heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het aantal ongevallen te verminderen. Als organisatie vinden wij het belangrijk om hier structureel in te investeren zodat wij gezond en veilig kunnen blijven werken. Wij beschikken over VCA** 2017/6.0.

ISO 9001:2015

Met het wereldwijd erkende ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit certificaat geldt voor diverse aspecten binnen onze organisatie, waaronder de uitvoering van nieuwbouwactiviteiten, onderhoud en service in de bouw en utiliteit. Wij hechten veel waarde aan voortdurende optimalisatie en gebruiken hiervoor de PDCA-cyclus. 

Veiligheidsladder trede 3 (Light)

De veiligheidsladder is een instrument dat bedrijven helpt om veiligheidsniveaus te meten en te verbeteren. Met als doel de motivatie van de medewerkers om veilig te werken en handelen te vergroten en stimuleren. Wij werken actief aan het voorkomen van ongevallen en incidenten en bij ons is er sprake van een veiligheidscultuur waarbij onze medewerkers zich betrokken voelen bij het verbeteren van de veiligheid. Eind maart 2024 gaan we op voor de volwaardige versie van de SCL trede 3.