Circulair Bouwteam Brabant (CBB)

Samen met Vogels Bouwmanagement, Baudoin van Alphen Bergers Architecten, Van Hoften Installatietechniek en Jacobs Elektro Groep zijn wij CBB gestart.

Duurzaam en circulair

Alle partijen zetten hun expertise én enthousiasme in om gezamenlijk te bouwen aan een duurzame, veilige, energieneutrale en leefbare omgeving. Op elk project past het CBB de volgende circulaire bouwprincipes toe:

  • Rethink: vooronderzoek, wensen en circulaire doelen
  • Redesign: herzien van een ontwerp met circulariteit als uitgangspunt
  • Refuse: niet gebruiken van nieuwe grondstoffen en weigeren van afval op de bouwplaats
  • Reduce: minder grondstoffen gebruiken en minder transportbewegingen laten plaatsvinden en weglaten wat weggelaten kan worden
  • Re-use: zoveel mogelijk een-op-een hergebruiken

Meer weten over onze samenwerking? Bekijk dan de website.

Bouwhub Midden Brabant

Samen met diverse partners uit ons werkgebied is het initiatief ontstaan voor de realisatie van Coöperatie Bouwhub Midden Brabant waarmee we als sector circulariteit handen en voeten kunnen geven.

Duurzaam en circulair

Hoe werkt het?

Het idee is eenvoudig slopers en bouwers verkopen vrijkomende bouwmaterialen aan de Bouwhub. Het gaat dan niet alleen om sloopmaterialen maar ook om restantmaterialen bij nieuwbouw. Op de Bouwhub worden de materialen gesorteerd, zo nodig bewerkt en ingezet voor hergebruik. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met de sociale werkplaats, zo snijdt het mes aan twee kanten. Het is van belang dat de prijs en kwaliteit vergelijkbaar is met de traditionele bouwhandel.

Door de lokale bouw- en sloopbedrijven een belang (aandeel) te geven in de Bouwhub wordt er draagvlak gecreëerd waarmee de aan- en verkoop van de gebruikte bouwmaterialen is geborgd.

De Bouwhub levert in principe aan iedereen die invulling wil geven aan haar circulaire ambities (architect, opdrachtgever, bouwer etc). De databank van de in de Bouwhub dient eenvoudig toegankelijk te zijn. Geschikte materialen kunnen worden gereserveerd zodat ze in het ontwerp van de architect kunnen worden meegenomen.

Naast de in- en verkoop van gebruikte bouwmaterialen kan de Bouwhub ook haar opslagcapaciteit aanbieden als logistieke hub voor binnenstedelijke bouwprojecten waar weinig tot geen ruimte is voor opslag van materialen. Door de materialen van specifieke projecten te verzamelen op de Bouwhub en deze van daaruit op het gewenste moment te transporteren naar de bouwplaats kunnen we vervoersbewegingen voor de binnenstedelijke projecten minimaliseren (emissiearm).

De bouwhub is een franchise formule en kan ook in andere steden worden uitgerold zodat het netwerk wordt vergroot en kennis en materialen kunnen worden uitgewisseld.

 

Door deze samenwerking dragen wij bij aan het vergroenen van de planeet.

Zo zetten wij ons in voor een realisatie van een schone en vitale werkomgeving en het bedrijvenpark er omheen.