Baarschot - Biest-Houtakker

In de het dorpen Baarschot en Biest-Houtakker ontwikkelen Van der Weegen en Leystromen in overleg met de plaatselijke belangenorganen diverse huurwoningen, starterswoningen en bouwkavels voor de particuliere markt.

KENMERKEN

Plaatsnaam  Land van de Hilver
Omvang  16 huurwoningen, 52 koopwoningen en 90 bouwkavels
Architect  Diverse architecten
Ontwikkeling  Van der Weegen Bouwontwikkeling / Leystromen
Realisatie  Van der Weegen Bouwbedrijf
Website  http://www.woneninhetlandvandehilver.nl