Van der Weegen Bouwgroep

Van der Weegen Bouwgroep,
thuis in vastgoed

Het land van den Hilver Biest-Houtakker

In de het dorp Biest-Houtakker ontwikkelden Van der Weegen en Leystromen in overleg met het plaatselijke belangenorgaan diverse huurwoningen, starterswoningen en bouwkavels voor de particuliere markt.

KENMERKEN

Download PDF
Omvang  10 huurwoningen, 10 starterswoningen, 17 bouwkavels
Architect  Bedaux de Brouwer Architecten
Ontwikkeling  Van der Weegen Bouwgroep / Leystromen
Realisatie  Van der Weegen Bouwgroep
Website  http://www.woneninhetlandvandehilver.nl