Samen werken wij aan de leefbaarheid van de dorpskernen rond Hilvarenbeek.

In overleg met de plaatselijke belangenorganen, ontwikkelen wij samen met woonstichting Leystromen in de dorpen Baarschot en Biest-Houtakker een grote diversiteit aan woningen. Circa 170 woningen en 50 bouwkavels worden gerealiseerd om aan de behoeften van verschillende doelgroepen te voldoen. Het plan omvat huurwoningen, starterswoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en bouwkavels voor de particuliere markt.

Een unieke samenwerking tussen gemeente, provincie, Leystromen en Van der Weegen heeft ertoe geleid dat verschillende agrarische bedrijven in de dorpskernen verplaatst konden worden naar het buitengebied. Hierdoor is op bijzondere locaties ruimte vrijgekomen om te wonen. Door toevoeging van woningen wordt het inwonersaantal en het daarmee samenhangende voorzieningenniveau van de kleine kernen op peil gehouden. Samen werken wij aan de leefbaarheid van de dorpskernen rond Hilvarenbeek.