Een inspirerende werkplek voor ondernemers

Van der Weegen verwierf Gebouw 88 in het najaar 2016 via een tender, uitgeschreven door de gemeente Tilburg. De gemeente vroeg om een plan voor de koop, renovatie én exploitatie van het gebouw. Het plan werd door de gemeente als beste beoordeeld.

Een nieuwe toevoeging is de entreetoren aan de zuidgevel. Centraal in het gebouw is een nieuwe lift en trappartij geplaatst die aansluit op de nieuwe gebouwstructuur: centrale kantoorpleinen omsloten met kantoren. Door middel van entresolvloeren is handig gebruik gemaakt van de vijf meter hoge verdiepingen in het gebouw, en het draagt positief bij aan de ruimtelijke beleving. Gebouw 88 is een mooi stukje industrieel erfgoed dat na renovatie als bedrijfsverzamelgebouw wordt verhuurd aan startups en is een inspirerende werkplek voor ondernemers.